A projektrõl

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

A PROJECTRÕL

 

A BIOBUSINESS projekt a biomassza szektorban működõ vállalkozások létrehozását és növekedésük elõsegítését tűzte ki célul, amely az érintett régiók, köztük a legelmaradottabb vidéki területek, gazdasági fejlõdésének lehet az egyik alapköve. A projekt megvalósításában résztvevõ partnerek: regionális fejlesztési szervezetek, 'energia-menedzsment' szervezetek, önkormányzatok és a helyi szinten tevékenykedõ állami szervezetek már meglévõ, a megújuló energiában érdekelt kis- és közepes vállalkozásokkal karöltve fognak dolgozni, hogy új KKV-k létrehozásával biztosítsák a szükséges 'kritikus tömeget'. Ezzel párhuzamosan felmérés készül a regionális biomassza erõforrásokról, a technológia-transzfer és egyéb piaci lehetõségekrõl, a szektort érintõ jogi és törvényi szabályozásokról, valamint a biomassza szektorban tevékenykedõ vállalkozásokról. Ezek a felmérések fogják az alapját képezni egy, a döntéshozók számára készítendõ, javaslattételi dokumentumnak.

A projekt végeredménye egyrészt egy további régiókra is alkalmazható módszertan lesz, amely a biomassza, mint az egyik legfontosabb megújuló energiaforrás, ki-/felhasználást fogja bátorítani, másrészt egy tervezet, amely európai szinten fogja promótálni a biomassza-ipar fejlõdését.

 

 

English version German version Finish version Slovenian version Spanish version