Projektista

 

 

Supported by:
Intelligent Energy Europe

PROJEKTISTA

 

BIOBUSINESS – projekti keskittyy biomassasektorin yritysten syntyyn ja kasvuun lähtökohtana taloudelliselle uudistumiselle partnerialueilla. Projektin partnerit, alueelliset yrityskehitysorganisaatiot, energianhallintaorganisaatiot, kunnat ja paikallishallinnot työskentelevät yhteistyössä uusiutuviin energialähteisiin keskittyneiden pk-yritysten kanssa kehittääkseen ratkaisumalleja uusien biomassayritysten synnyttämiseksi alueille. Samanaikaisesti tehdään biomassaresurssien kartoitus, tutkimus trendeistä biomassasektorilla, teknologian siirto- ja markkinatutkimus sekä tutkimus biomassasektorin laillisista säädöksistä eri alueilla. Tutkimusten kautta määritellään biomassasektorin tilanne ja niiden pohjalta rakennetaan raportti jatkosuosituksista ja ehdotuksista.

Projektin lopputuloksena tulee olemaan kopioitava metodologia biomassan kehittämisestä yhdeksi tärkeimmistä uusiutuvista energialähteistä sekä toimintamalli biomassateollisuuden hyödynnettäväksi muualla Euroopassa.

 

 

English version German version Spanish version Hungarian version Slovenian version